วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 00:00

นักวิทยาศาสตร์

Written by 
Rate this item
(0 votes)
นักวิทยาศาสตร์


นางสาวธีริศรา  แสงมั่ง
(Miss Teerisara Sangmung)

การศึกษา
ปริญญาตรี
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยพะเยา
      Bachelor of Science (Environmental Science), University of Phayao

งานวิจัย
      ปัจจัยทางจุลอุตุนิยมวิทยาต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบวันเหนือเรือนยอดป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา
      (Micrometeorological Factors on Diurnal CO2 Flux Over Canopy Dry Dipterocarp Forest, University of Phayao

ติดต่อ
     โทร 02-1601209
     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read 1005 times Last modified on วันพุธ, 08 มีนาคม 2560 06:08
04. 2018