กิจกรรมสาขาวิชา

Rate this item
(0 votes)
กิจกรรมของสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริการวิชาการ “พี่สอนน้องรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น”
ณ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

าขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001: 2004)ปีที่ 13

       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗   
 ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเปิดตัวโครงการ การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗


         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนำนักศึกษาศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร  28-30 พฤศจิกายน 2557  

 

 
         

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดอบรมพัฒนานักศึกษาด้าน ISO14001 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 และวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 
                                                                 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมหลักสูตร การระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2004) รุ่นที่ 11 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก 7 -8 สิงหาคม 2552


นักศึกษาเข้าร่วมประชุมในงาน “การประชุมสภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่  4 – 7 กรกฎาคม 2552 

Read 2067 times Last modified on วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557 17:13
More in this category: About us »
05. 2018