วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558 00:00

อาจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจาก Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Written by 
Rate this item
(0 votes)
    อาจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ถูกรับเชิญจาก Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ประเทศญี่ปุ่น ให้ไปบรรยายพิเศษในเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล และ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการประเมินผลผลิตและพื้นที่นาข้าว และการติดตามตรวจสอบพื้นที่นาข้าว ด้วยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมชนิดคลื่นเรดาร์จากดาวเทียม ALOS ด้วยโปรแกรม  INAHOR (International Asian Harvest Monitoring System for Rice )”  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้สร้างจาก Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  Center for Agricultural Statistics, Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR     โดยโครงการอบรมดังกล่าวป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน ในโครงการ  “Innovative Data Collection Methods for Agricultural and Rural Statistics” ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Asian Development Bank (ADB)    
Read 1724 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2558 10:09
05. 2018